Chủ tịch nước

Trương Tấn Sang
Tín nhiệm cao:
Tín nhiệm:
Tín nhiệm thấp:

Ông Trương Tấn Sang (sinh năm 1949, quê Long An), Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X và XI; đại biểu Quốc hội khóa IX, X, XII, XIII; là cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng là Chủ tịch UBND TP HCM, Bí thư Thành ủy TP HCM, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Thường trực Ban bí thư.